REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SKLEP.KLIMORS.PL

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.klimors.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.sklep.klimors.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1

Poprzez sklep internetowy www.sklep.klimors.pl rozumie się sklep obsługiwany za pośrednictwem sieci Internet przez KLIMORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostępny pod adresem www.sklep.klimors.pl.

1.2

Dane kontaktowe sklepu internetowego:

KLIMORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP 9372664741
43-340 Kozy,
ul. Krakowska 51,
tel.: (+48) 33 817-45-98,
e-mail: biuro@klimors.pl

§ 2

Warunki dokonywania zakupów

2.1

Sklep internetowy www.sklep.klimors.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.klimors.pl.

2.2

Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 3

Oferta i realizacja zakupów

3.1

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie klienta faktura).

3.2

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

3.3

Wszystkie ceny podawane w sklepie www.sklep.klimors.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Podane są zarówno ceny netto oraz brutto (zawierające 23% VAT). W związku z bardzo dużym zróżnicowaniem wymiarów towarów (wymiary, waga) podane ceny nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji (wysokość opłat zgodna z zamieszczonym cennikiem firmy kurierskiej, o kosztach dostawy towarów niewymiarowych kupujący zostanie powiadomiony przed wysłaniem zamówionego towaru). 

3.4

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną w sklepie internetowym a ceną w systemie, obowiązującą jest cena systemowa.

3.5

Za zamówione produkty można płacić: gotówką przy osobistym odbiorze w siedzibie sklepu internetowego www.sklep.klimors.pl, za pobraniem bądź przelewem bankowym (numer konta podany zostanie na życzenie klienta, po otrzymaniu faktury pro forma).

3.6

Towary oferowane w sklepie www.sklep.klimors.pl są nowe. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i/lub opisie produktu, w działach: "Sprzęt używany", „Promocje” mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

3.7

Sklep internetowy www.sklep.klimors.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych zamówień drogą elektroniczną lub telefonicznie. Niemożność weryfikacji danego zamówienia w ciągu 3. dni roboczych spowoduje anulowanie zamówienia.

3.8

Sklep internetowy www.sklep.klimors.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienie złożone w niedzielę i święta, bądź w inne dni wolne od pracy, rozpatrywane będzie w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.9

Po skompletowaniu zamówienia sklep internetowy www.sklep.klimors.pl wysyła potwierdzenie realizacji zamówienia na adres mailowy podany przez klienta.

3.10

Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu, w trakcie składania zamówienia lub podczas weryfikacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefonicznie podano inny termin.

§ 4

Reklamacje i gwarancje

4.1

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu(-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli www.sklep.klimors.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4.2

W momencie odbioru zamówionego produktu Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki/ pakietu, w obecności pracownika wydającego towar lub doręczyciela. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamówiony lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie odebrać towaru, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sklep on-line, kontaktując się telefonicznie z działem sprzedaży: 033 8174598 lub/i e-mailem na adres: sklep@klimors.pl.

4.3

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki/pakietu, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela i potwierdzonego przez niego.

4.4

Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać lub zwrócić, koniecznie dołączając opis stwierdzonych wad oraz fakturę.

4.5

Jeżeli wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny produktów (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7. dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwróconego towaru.

4.6

Towary zakupione w sklepie internetowym są objęte dwunastomiesięczną gwarancją od daty zakupu. Okres gwarancyjny może być inny w przypadku gdy tak podaje producent sprzętu.

4.7

Ustosunkowanie się do reklamacji przez KLIMORS Sp. z o.o. następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 5

Zwroty

5.1

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.3

Zwrot dopuszczalny jest wyłącznie dla towarów nieposiadających śladów użytkowania (niemontowany, nieuszkodzony, itp.).

5.2

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

5.3

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: 033 8174598, e-mailem na adres: sklep@klimors.pl.

§ 6

Postanowienia końcowe

6.1

Sklep internetowy www.sklep.klimors.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

6.2

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@klimors.pl.

6.3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

6.4

Wszelkie spory wynikłe w związku z umową sprzedaży zawartą między Zamawiającym a sklepem internetowym www.sklep.klimors.pl, rozstrzygane są przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego (www.sklep.klimors.pl).

 

 

KOSZTY PRZESYŁEK

Przedpłata:

  • PACZKA 0-30 kg - 21 zł netto
  • PACZKA 31,5-40 kg - 38 zł netto
  • PACZKA 41-50 kg - 53 zł netto

+ 13 zł netto za niestandardowy wymiar paczki

Za pobraniem:

  • PACZKA 0-30 kg - 25 zł netto
  • PACZKA 31,5-40 kg - 42 zł netto
  • PACZKA 41-50 kg - 57 zł netto

+ 13 zł netto za niestandardowy wymiar paczki

+ 4 zł netto za każde 1000 zł

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć